Woning aankopen

Wilt u een woning kopen? Wij lichten de stap naar notariskantoor Van den Berg toe!

Verschil koopovereenkomst en leveringsakte

De koopovereenkomst is het schriftelijke document waarin verkoper en koper afspraken maken over de voorgenomen overdracht van de woning, onder andere over de koopprijs en de opleverdatum. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat de eigendom echter nog niet over.

De leveringsakte is het schriftelijke document dat wordt opgesteld door de notaris, waarin uitvoering wordt gegeven aan de afspraken uit de koopovereenkomst. Deze leveringsakte wordt door verkoper en koper getekend op de datum die in de koopakte is overeengekomen. Ook de koopprijs wordt pas op die datum, via een aparte bankrekening bij de notaris, voldaan. Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de nieuwe eigenaar.

Moet ik bij de notaris langsgaan?

Indien u voor de financiering van de aankoop een hypotheek nodig heeft is uw persoonlijke aanwezigheid bij de notaris wettelijk verplicht. De verkoper kan te allen tijde een volmacht tekenen en hoeft dus niet aanwezig te zijn bij de overdracht. Wel dient de volmacht gelegaliseerd te zijn.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Wat doet de notaris precies?

De notaris gaat onder meer na of de verkoper bevoegd is om daadwerkelijk over de verkochte woning te beschikken. Zo is het belangrijk om na te gaan of de verkoper eerder gehuwd is geweest of dat verkoper de woning uit een nalatenschap heeft verkregen. Voorts gaat de notaris via onderzoek bij het kadaster na of er bijzondere verplichtingen, zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of voorkeursrechten van derden bestaan met betrekking tot het verkochte. De bevindingen van de notaris worden op basis van de voorwaarden uit de koopovereenkomst gecombineerd in de leveringsakte, het document dat verkoper en koper samen met de notaris tekenen. Indien van toepassing stelt de notaris ook een hypotheekakte op en vraagt hij bij de hypotheekbank de gelden op om de koopsom te kunnen voldoen. Na ondertekening dient de notaris een afschrift van de akte van levering (en eventueel van de hypotheekakte) in bij het kadaster, waarmee de koper de nieuwe eigenaar is.

Wat kost een leveringsakte?

In de koopovereenkomst wordt bepaald voor wiens rekening de kosten van de overdracht zijn.

Vrij op naam wil zeggen dat de kosten van de overdracht (inclusief eventueel BTW en overdrachtsbelasting) voor rekening van de verkoper geschiedt. De kosten van de hypotheekakte vallen hier echter niet onder.

Kosten koper houdt in dat de kosten van overdracht (notariskosten, kadasterkosten, overdrachtsbelasting) voor rekening van de koper komen. Ook de kosten van de financiering zijn voor rekening van de koper.

Overige kosten hebben overwegend betrekking op de kosten van de hypotheeklening (afsluitprovisie, taxatiekosten, e.d.). Hierover kan de bank u het beste informeren.

U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte voor onze kosten van een leveringsakte en/of hypotheekakte.

Hallo daar!