Testament

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie. Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament.

Een testament, wat is het?

Een testament is een akte waarin je vastlegt hoe en over wie jouw erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, na jouw overlijden zal worden verdeeld. Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden.

Wat leg ik vast in een testament?

In een testament kun je vastleggen aan wie jij jouw bezittingen wilt nalaten als je komt te overlijden. Ook kun je vastleggen wie de voogdij krijgt over jouw kinderen in het geval je komt te overlijden en er geen andere ouder de zorg kan dragen over je kinderen.

Uitsluitingsclausule opnemen in je testament

Door een uitsluitingsclausule op te nemen in je testament kun je voorkomen dat jouw erfenis en/of schenking bij een scheiding over beide partners wordt verdeeld maar alleen toekomt aan de begunstigde partner die is benoemd in het testament. De schenking of erfenis komt dan bijvoorbeeld alleen terecht bij de eigen kinderen en niet bij aangetrouwde familie.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Overlijden en geen testament?

Als je geen testament hebt op het moment dat je komt te overlijden zullen je bezittingen worden verdeeld via het wettelijk erfrecht. Dit betekent dat je bezittingen bij overlijden naar je partner zullen gaan (indien je gehuwd of geregistreerd partner bent) en naar je kinderen. Mochten er geen partner of kinderen zijn om de erfenis aan na te laten dan zullen de bezittingen naar je ouders en eventuele broers en zussen gaan.

Kan ik mijn testament wijzigen?

Je kunt je testament wijzigen zo vaak als je wilt. Hiervoor dien je een afspraak te maken met de notaris. Aan het wijzigen van een testament zijn kosten verbonden. Neem gerust contact op om de kosten te laten berekenen.

Testament en levenstestament, wat is het verschil?

Een testament is een akte waarin wordt vastgelegd hoe en over wie jouw nalatenschap na overlijden zal worden verdeeld. Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden. Een levenstestament is een akte dat in werking kan treden tijdens het leven als je persoonlijke situatie verandert (bijvoorbeeld ziekte, dementie of als je voor een zware operatie staat ) en de kans dat je afhankelijk wordt van hulp omtrent je financiën en zorg toeneemt. In een levenstestament kun je een persoon die je vertrouwt machtigen door middel van een zogeheten volmacht.