Schenken

Bent u van plan om binnenkort een schenking te doen of heeft u een schenking ontvangen?

Wat is een schenking?

Schenken is het geven van ‘iets’, waar de ander voordeel aan heeft zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. U doet een schenking als u iemand iets geeft waardoor die ander rijker wordt en u armer.

Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. Maar u kunt ook op een andere manier een schenking doen. U kunt bijvoorbeeld een huis onder de marktwaarde verkopen. Het verschil tussen de marktwaarde en de lagere verkoopprijs is dan de schenking.

Moet ik bij de notaris langsgaan?

Als u voornemens bent een schenking te doen, is het verstandig dat u eerst advies inwint over de mogelijke gevolgen van het doen van een schenking, ook fiscaal gezien.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Waarom een schenking?

Een schenking kan worden gedaan met uitsluitend de reden om een ander persoon of een instantie (zoals een ANBI) te bevoordelen.

Ook kunnen schenkingen worden gedaan met het oog op het vermijden van een hoge aanslag voor de erfbelasting na overlijden. De (kandidaat-)notaris kan met u bespreken wat de mogelijkheden hiervoor zijn en hij kan met u bekijken of dit voor u raadzaam is.

In het geval van het ontvangen van een schenking is de begiftigde mogelijk schenkbelasting verschuldigd. Een persoon hoeft pas schenkbelasting te betalen als hij (tezamen met zijn echtgenoot) in een periode van 1 kalenderjaar meer dan het vrijgestelde bedrag krijgt geschonken door dezelfde persoon of hetzelfde echtpaar. Er bestaan verschillende vrijstellingen voor de schenkbelasting. De (kandidaat-)notaris kan u meer vertellen over deze verschillende vrijstellingen. Ook kunt u voor actuele bedragen over vrijstellingen en schenkbelasting terecht bij de website van de belastingdienst.

Is een notariële akte altijd vereist? Of kunnen wij het zelf?

Schenken kan in de meeste gevallen onderhands geregeld worden. Wel kan het dan toch verstandig of gewenst zijn om toch dit via de notaris te regelen. Voor een aantal schenkingen is echter daadwerkelijk een notariële akte vereist, zoals bij het schenken van een onroerende zaak of een schenking van de aandelen van een BV.

Ook voor het doen van een zogenaamde papieren schenking, is een notariële akte vereist. Een papieren schenking is een schenking die de strekking heeft pas na het overlijden van de schenker te worden uitgevoerd. De schenker behoudt dan zelf de beschikking over hetgeen wat is geschonken. Aan een papieren schenking zijn nog meerdere voorwaarden verbonden. notariskantoor Van den Berg kan met u bespreken welke voorwaarden en welke gevolgen aan het doen van een papieren schenking verbonden zijn.