Oprichting vereniging of stichting

Bent u van plan een vereniging of een stichting op te richten?

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtsvorm om een bepaald doel dat je met anderen wilt bereiken vast te leggen.

Wat is een stichting?

Een stichting is een ondernemingsvorm die niet gericht is op het maken van winst.

Waarom een stichting of vereniging?

U kunt denken aan het oprichten van een stichting als u een bepaald sociaal of maatschappelijk doel wilt verwezenlijken. Bij een vereniging ligt de nadruk op het nastreven van een gezamenlijk doel, bijvoorbeeld sporten of muziek maken.

Moeten wij bij de notaris langsgaan?

Ja, u dient de akte bij de notaris te ondertekenen.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Hoe richt ik een stichting of vereniging op?

De stichting dient opgericht te worden via een oprichtingsakte (of via testament) bij de notaris. Er worden tevens statuten opgesteld waarin onder andere het doel wordt vastgelegd. Ook dient de stichting ingeschreven te worden in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Een vereniging kun je via een oprichtingsakte oprichten of door een onderhandse akte. Voor welke vorm je kiest heeft onder meer te maken met aansprakelijkheid van de bestuurders. Neem contact met ons op voor meer informatie. Verder dien je een verenigingsplan op te stellen, statuten en wellicht een huishoudelijk reglement samen te stellen. Ook dient de vereniging ingeschreven te zijn bij de kamer van koophandel.

Wat kost het?

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. Vult u daartoe het contactformulier rechts op deze pagina in.

Geef hierop zo specifiek mogelijk aan waarvoor u het tarief wilt opvragen.