Het oprichten van een B.V.

De notaris is één van de instanties waarmee u te maken krijgt bij het oprichten van een BV.

Notariskantoor Van den Berg kan de oprichting van de BV snel en goedkoop verzorgen.

Wat is een BV?

Voor een ondernemer kan het aantrekkelijk zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer via een besloten vennootschap (BV). Redenen hiervoor kunnen ondermeer zijn dat het kapitaal in aandelen is verdeeld, waarbij de aandelen in handen zijn van aandeelhouder(s). De aandeelhouders zijn daarbij slechts in beperkte mate aansprakelijk voor de schulden van de BV.

De BV is, zoals dat heet, een rechtspersoon met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De BV zelf wordt als ondernemer gezien, de directeur is in dienst en handelt uit naam van de vennootschap. Een BV kan zelfstandig of samen met anderen worden opgericht.

Wat doet de notaris precies?

De notaris verzorgt de akte van oprichting. Deze akte van oprichting bevat de statuten, de “spelregels” van de BV. Wij verzorgen ook voor u de inschrijving bij de Kamer van koophandel. De benodigde formulieren vullen wij voor u in. Deze hoeft u alleen maar te ondertekenen bij het passeren van de akte van oprichting.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Voor het opstellen van akte van oprichting heeft de notaris onder andere de volgende gegevens van u nodig:

  • Naam, zetel en doel van de BV.
  • Kopie legitimatiebewijs van de oprichter(s).

Moet ik bij de notaris langsgaan?

Is de afstand tot ons kantoor een bezwaar? Het is niet noodzakelijk dat u bij ons langskomt. Desgewenst sturen wij u kosteloos een volmacht toe. Nadat wij de getekende volmacht van u retour hebben ontvangen, kunnen wij de akte namens u passeren. Het tekenen van de volmacht kunt u doen bij een notaris bij u in de buurt.

Wat kost het oprichten van een BV?

Bij notariskantoor Van den Berg bent u zeer voordelig uit voor een oprichtingsakte. Middels het contactformulier rechts op deze pagina kunt u een offerte opvragen. Geef hierop zo specifiek mogelijk aan waarvoor u het tarief wilt opvragen. Wij komen er met een gepaste offerte bij u op terug.