Notariële volmacht

Een ander bevoegdheid geven namens u te handelen en zaken laten waarnemen.

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken.

Vertrouwenspersoon

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent, dan is het verstandig om uw zaken te laten waarnemen door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Als u getrouwd bent of samenwoont, is dat meestal uw echtgenoot of partner. Maar het is ook mogelijk volmacht te geven aan uw kinderen of aan een derde.

Wat kan er in een volmacht worden opgenomen?

U kunt helemaal zelf bepalen wat er in de volmacht komt te staan. U kunt bijvoorbeeld regelen:

  • op welk moment de volmacht ingaat;
  • welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • of, en zo ja aan wie de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Hoe kan een volmacht mij beschermen tegen financiële uitbuiting?

In een volmacht wijst u een vertrouwenspersoon aan en legt u gedetailleerd vast welke taken hij krijgt. De vertrouwenspersoon kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een mantelzorger van afgepast huishoudgeld wordt voorzien. In de volmacht kunt u ook opnemen dat de notaris toezicht op de vertrouwenspersoon houdt.