Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u het zelf (tijdelijk) niet meer kunt?

Stel dat u na een operatie zelf niet in staat bent om uw bankzaken te behartigen, of u kunt door dementie onvoldoende aangeven wat uw wensen zijn op medisch gebied? Of gaat u wellicht voor langere tijd naar het buitenland en wilt u dat er iemand uw zaken blijft behartigen? Weet u in zo’n geval wie dit op zich neemt en is dat ook degene die u vertrouwt? Een bank of medisch specialist vraagt steeds meer om “bewijs”, waaruit uw wensen blijken. Een volmacht en levenstestament wordt algemeen geaccepteerd. Vooral omdat het door de notaris is opgesteld en de notaris er zeker van moet zijn dat het ook uw wens is en niet die van een ander!

Het levenstestament is een belangrijk instrument om de regie in eigen hand te houden. U geeft in het levenstestament een volmacht aan iemand die u vertrouwt en laat de volmacht ingaan op een moment die u zelf uitkiest. En vindt u het een fijn idee dat er iemand mee kijkt met de gevolmachtigde? Dan kan u ook bepalen dat deze rekening en verantwoording aflegt aan u of een door u uit te kiezen derde. Kortom u houdt de regie in eigen hand!

Een levenstestament kan bestaan uit twee delen. U kunt laten vastleggen wie uw zakelijke belangen mag regelen. Daarbij kunt u denken aan onder andere het regelen van de bankzaken, verkopen van uw woning als u er niet meer terugkeert, het beheren van uw beleggingen, het voortzetten van uw onderneming of het verrichten van al dan niet gebruikelijke schenkingen.

Daarnaast kent het levenstestament de mogelijkheid om een gevolmachtigde aan te wijzen die uw medische belangen behartigd. Wie neemt er medische beslissingen over u als u daar niet meer toe in staat bent?  Ook kunt u daarin op laten nemen of u een behandelverbod wenst in bepaalde situaties of een euthanasieverbod.

Kortom, er zijn een heleboel mogelijkheden bij het opstellen van een levenstestament. Het is goed om met een deskundige te spreken over de mogelijkheden. Wilt u meer informatie, bespreken wat uw wensen zijn en wat er mogelijk is? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.