Handtekening legaliseren

Door notarissen en instanties wordt vaak gevraagd om de handtekening van de ondertekenaar onder een stuk te laten legaliseren. Waarom wordt een legalisatie gevraagd en hoe gaat het in zijn werk?

Waarom legaliseren?

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zélf het document heeft ondertekend en niemand anders. Daarom wordt de handtekening op het document gelegaliseerd en een stempelcontrole op de kopie van het legitimatiebewijs geplaatst. Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zélf het document ondertekent. Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

U moet bij uw bezoek de volgende zaken meenemen:

  • Het te legaliseren document
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument)

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Hoe legaliseren?

U zet uw handtekening onder het document pas op het notariskantoor. Het is verstandig om eerst telefonisch contact met ons op te nemen om te vragen op welk moment u langs kunt komen.

U moet bij uw bezoek de volgende zaken meenemen:

  • Het te legaliseren document
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument)

Stappen legalisatie

  1. U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris of één van zijn medewerkers en u toont daarbij uw legitimatiebewijs.
  2. De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening door te verklaren dat u de handtekening ter plaatse op het document heeft gezet
  3. Er wordt een een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt. Op die kopie wordt een verklaring gezet dat het legitimatiebewijs is gecontroleerd conform de voor het notariaat geldende regelgeving.
  4. Vervolgens stuurt u het gelegaliseerde document met een kopie van uw legitimatiebewijs (met daarop de verklaring dat het legitimatiebewijs is gecontroleerd) terug.

Apostille

Soms is alleen een legalisatie niet voldoende en moet de handtekening van de notaris ook nog op echtheid worden gecontroleerd door de Rechtbank. Dit heet een apostille.

Legalisatie door een andere instantie

Het is ook mogelijk dat een andere bevoegde instantie uw handtekening legaliseert onder het document. Het is ook dan echter nodig dat het getoonde legitimatiebewijs:

  • op echtheid wordt gecontroleerd; en
  • een verklaring wordt gezet op de kopie van het betreffende legitimatiebewijs, samen met een handtekening van degene die daartoe bevoegd is namens de betreffende instantie, dat het legitimatiebewijs op echtheid is gecontroleerd conform de voor het notariaat geldende regelgeving.