Hypotheekakte

Heeft u een hypotheekakte nodig?

Wat is een hypotheek?

Een ‘hypotheek’ is een term die doorgaans wordt gebruikt om de geldlening aan te duiden waarmee u een woning koopt. Eigenlijk is de ‘hypotheek’ niet de lening zelf, maar een recht dat u aan uw schuldeiser (meestal een bank) verleent. U geeft uw woning als onderpand aan de schuldeiser, wat wil zeggen dat de deze uw woning mag verkopen als u de lening en de rente niet volgens de afspraak terug betaalt. Het document waarin dit rechtsgeldig wordt geregeld heet een hypotheekakte. Deze wordt opgesteld door de notaris en dient door u als degene die het geld leent, ondertekend te worden.

Particuliere hypotheek

De geldgever is meestal een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Maar ook een particulier (familielid of kennis) kan als geldschieter fungeren.

Wat betekent oversluiten?

Gaat u van hypotheekverstrekker veranderen? Dan wordt de oude hypotheek via de notaris afgelost en dient er een nieuwe hypotheekakte door de notaris te worden opgesteld. Dit heet oversluiten.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Wat doet de notaris precies?

  • De notaris zorgt ervoor dat de afspraken tussen de geldgever en geldnemer in de hypotheekakte schriftelijk worden vastgelegd.
  • De notaris dient als doorgeefluik voor het geldverkeer. De bank maakt het geld niet rechtstreeks over naar u, maar naar de notaris, die het daarna overmaakt naar bv. uzelf, naar de verkoper of naar de bank waar u uw oude lening aflost.
  • De notaris biedt de hypotheekakte aan bij het Kadaster. Dit is een wettelijk vereiste, waarmee het hypotheekrecht officieel wordt gevestigd.

Moet ik / moeten wij bij de notaris langsgaan?

U dient volgens de wet persoonlijk aanwezig te zijn voor de ondertekening van de hypotheekakte. Het is helaas nog niet mogelijk de betreffende documenten digitaal of thuis te ondertekenen.

Verbouwingshypotheek

Indien u niet verandert van hypotheekverstrekker, is het wellicht mogelijk om binnen de kredietruimte van de bestaande hypotheek opnieuw geld te lenen, zonder dat u daarvoor de notaris hoeft in te schakelen. Neemt u hierover contact op met uw bank of financieel adviseur. Is dit niet het geval dan kunt u een “tweede (2de) hypotheek” af te sluiten. Dit kan bij dezelfde bank maar het is ook mogelijk om naar een andere bank te gaan. Let op dat de eerste hypotheekhouder altijd toestemming daardoor dient te verlenen.

Wat kost een hypotheekakte?

Notariskantoor Van den Berg hanteert scherpe all-in tarieven! Vraag een vrijblijvende offerte aan. U ontvangt de offerte zo spoedig mogelijk retour per mail.

Welke actie moet ik nu ondernemen?

  • U kiest eerst via een financieel adviseur of direct via een bank een hypotheekvorm uit die het beste bij u past.
  • De bank zal u vervolgens, indien u aan bepaalde inkomensvereisten voldoet en dergelijke, een offerte toezenden die u voor akkoord kunt ondertekenen en terugsturen.
  • In deze offerte dient u ook de gegevens van het notariskantoor die de akte voor u mag opmaken in te vullen.
  • Na acceptatie door de bank zal deze aan de notaris de desbetreffende stukken toesturen die nodig zijn om de hypotheekakte op te stellen.
  • U wordt vervolgens schriftelijk door de notaris geïnformeerd, met het verzoek contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Heeft u de hypotheek nodig voor de aankoop van een woning, dan dient de hypotheekakte te worden ondertekend op de dag waarop de daadwerkelijke overdracht van de woning plaatsvindt.

Indien u nog verdere vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met notariskantoor Van den Berg.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0344 571 231.