Huwelijksvoorwaarden en/of partnerschapsvoorwaarden

Door het opmaken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Wat is de wettelijke gemeenschap van goederen?

Vanaf 1 januari 2018 is de “volledige” gemeenschap van goederen vervallen. Wie niets vastlegt, sluit automatisch een huwelijk of geregistreerd partnerschap in een beperkte gemeenschap van goederen.

De beperkte gemeenschap houdt in dat vermogen dat u vóór de huwelijkssluiting of partnerregistratie alleen bezat in beginsel privévermogen blijft. Ook erfenissen en schenkingen (ongeacht of deze voor of na de huwelijkssluiting of partnerregistratie zijn verkregen) blijven privévermogen, tenzij door de schenker of de erflater in diens testament iets anders is bepaald.

Dat betekent dat alle bezittingen die u tijdens het huwelijk of partnerschap krijgt van beide echtgenoten/partners zijn. Voor schulden die gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden aangegaan door één van de echtgenoten/partners, bent u beiden aansprakelijk.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Moet het voor het aangaan van het huwelijk of partnerschap zijn getekend?

Ja! De huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moeten vóór het aangaan van het huwelijk of partnerschap bij de notaris getekend zijn! Indien de voorwaarden niet voor het aangaan van het huwelijk of partnerschap zijn getekend, geldt de wettelijke gemeenschap van goederen. Het is raadzaam bij een voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie tijdig bij ons kantoorinformatie in te winnen over alle ins en outs van de wettelijke regeling en de mogelijkheden met huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Voor het maken van huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden na de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap is niet alleen een akte van huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden noodzakelijk, maar tevens een akte van verdeling, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.

Is het mogelijk om tijdens het huwelijk of partnerschap iets aan te passen?

Ja, huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kun je tijdens het huwelijk of partnerschap aanpassen of opheffen. Let wel, dat de notaris moet toetsen of de wijziging of opheffing niet ten nadele van schuldeisers zou werken.

Is een notariële akte altijd vereist?

Ja, de wet vereist dat de akte van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden via een notaris wordt opgesteld en getekend. De akte wordt uiteindelijk ingeschreven bij de griffie van de Rechtbank.

Moet ik bij de notaris langsgaan?

Voor het intakegesprek dient u langs te komen op ons notariskantoor in Buren. U kunt hiervoor een afspraak maken. Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden niet telefonisch besproken. Ook kan op basis van een e-mail geen voorwaarden worden opgesteld. U dient dus beide (u en uw partner) altijd persoonlijk langs te komen bij ons op het notariskantoor.