Akte van verdeling

Bij echtscheiding of verbreken samenleving

Relatie beëindigd: Wat doen we met het huis?

Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zal men doorgaans ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Hiertoe dienen goederen die gemeenschappelijk zijn onder de voormalige partners te worden verdeeld. De meeste goederen kan men zelf verdelen, bijvoorbeeld de auto, de inboedel, etcetera.

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om toedeling van onroerend goed en om aandelen in een vennootschap. Als u bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee u uw ex-partner wilt ‘uitkopen’, zal de bank u wijzen op de noodzaak van een zogeheten ‘akte van verdeling’.

Wat is een akte van verdeling?

Voor de verdeling van een onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van uw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte bij notariskantoor Van den Berg is zeer eenvoudig. U geeft aan welk(e) product(en) u wenst af te nemen en u voert enkele gegevens in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u, per e-mail, onze offerte.

Ik heb al een convenant, is dat voldoende?

Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal uw advocaat een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld, waarin u onderlinge afspraken heeft vastgelegd. Of wellicht heeft u een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving. Levering van onroerend goed of levering van aandelen in een vennootschap dienen volgens de wet echter bij notariële akte te geschieden. Het convenant is dan dus niet voldoende om de eigendom over te dragen.

Is een akte van verdeling altijd vereist?

Een akte van verdeling is onder meer vereist:

 • indien u de woning samen heeft aangekocht
 • indien u in gemeenschap van goederen was gehuwd, ook al was de woning slechts door één van de partners aangekocht; ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt volgens de wet namelijk automatisch tot mede-eigendom bij beide partners
 • wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt waarbij de woning tot gemeenschappelijk bezit is gemaakt

Let op: Indien geen van beide partners de woning wenst te behouden, kunt u direct overgaan tot verkoop van de woning, zonder deze eerst aan één van beiden toe te delen. De verkoopopbrengst kunt u nadien zelf onderling verdelen.

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Wij kunnen voor u aan het werk indien u de volgende documenten aanlevert:

Indien u gehuwd was:
 • legitimatiebewijs en adres- en contactgegevens van beide partijen
 • e-mail adressen en mobiele telefoonnummers van beide partijen
 • een echtscheidingsconvenant
 • echtscheidingsbeschikking van de rechtbank
 • inschrijvingsbewijs beschikking van de rechtbank in de gemeentelijke basisadministratie
 • kopie huwelijksvoorwaarden (indien van toepassing)
 • adresgegevens van de woning die verdeeld wordt
 • opgave of de bestaande hypotheek wordt overgenomen of dat er een nieuwe hypotheek wordt afgesloten
 • indien van toepassing, opgave van de aandelen die verdeeld worden
Indien u samenwonend was:
 • legitimatiebewijs en adres- en contactgegevens van beide partijen
 • e-mail adressen en mobiele telefoonnummers van beide partijen
 • indien van toepassing, kopie samenlevingscontract
 • indien van toepassing, kopie vaststellingsovereenkomst
 • adresgegevens van de woning die verdeeld wordt
 • de naam van degene aan wie wordt de woning toebedeeld
 • de hoogte van de eventuele overbedelingsuitkering (uitkoopsom), met specificatie daarvan
 • de naam van degene die de kosten van de akte van verdeling betaalt
 • hoogte van de openstaande hypotheekschuld
 • waarde polissen welke verpand zijn aan de hypotheek
 • realistische waarde van het registergoed
 • opgave of de bestaande hypotheek wordt overgenomen of dat er een nieuwe hypotheek wordt afgesloten
 • indien van toepassing, opgave van de aandelen die verdeeld worden

NB: Indien de woning is belast met een hypotheekschuld die men wil laten doorlopen nadat de woning is verdeeld, zal de hypotheekbank een verklaring moeten afgeven waaruit blijkt dat de bank de ex-partner die de woning verlaat niet meer zal aanspreken op grond van de hypotheekschuld. U kunt een dergelijke verklaring van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid bij uw hypotheekverstrekker aanvragen nadat u van ons een concept van de verdelingsakte hebt ontvangen. Indien u een geheel nieuwe hypotheek afsluit is een dergelijke verklaring uiteraard niet nodig.

Kan een akte van verdeling even wachten?

Zolang er niet tot het verdelen van de woning wordt overgegaan, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust, ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is. Ook andere eigenaarsrisico’s, zoals het risico van tussentijdse waardedaling, blijven bestaan.

Moeten wij beiden langskomen bij de notaris?

Indien u voor de overname van de woning tevens een nieuwe hypotheekakte nodig heeft, dient u langs te komen, echter het is niet noodzakelijk dat uw ex-partner aanwezig is. Deze kan namelijk volmacht geven aan een medewerker om de akte te tekenen. U hoeft bij ons dus niet samen aan tafel te zitten!

Wat kost een akte van verdeling?

Bij notariskantoor Van den Berg bent u zeer voordelig uit voor een verdelingsakte.

Vul het formulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk een offerte van ons inclusief de bijkomende kosten, zoals BTW en kadasterkosten.