Eerste Kamer stemt in met standpunt KNB digitaal passeren

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Die maakt de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk. De wet treedt zo snel mogelijk in werking, waarschijnlijk al deze week.

Notarissen kunnen voor identificatie en Belehrung gebruik maken van audiovisuele middelen en de akte vervolgens passeren. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een normale manier van passeren van de akte. De wet is bovendien tijdelijk en zorgt niet voor een aanpassing van de Wet op het notarisambt (Wna). De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich ingezet om dit in de wet te krijgen. De beroepsorganisatie vindt de werkwijze passen bij de rol van de notaris die midden in de maatschappij staat en ook in een noodsituatie een rechtzoekende in staat moet stellen afspraken en wensen goed in een notariële akte vast te leggen. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft in een brief aan de Tweede Kamer eveneens bevestigd zich te kunnen vinden in deze praktische werkwijze zoals verwoord door de KNB.

Volwaardige akten
De minister heeft verder op vragen vanuit de Eerste Kamer aangegeven dat testamenten en andere akten die worden gepasseerd op basis van deze Tijdelijke wet, volwaardige notariële akten zijn. Zo is er dus ook geen sprake van een noodtestament zoals omschreven in artikel 4:102 BW. Dat betekent dat de onder de Tijdelijke wet gepasseerde testamenten in het kader van de rechtsbescherming, niet opnieuw hoeven worden verleden nadat de Tijdelijke wet wordt ingetrokken.

Buitenland
De minister heeft bevestigd dat de Tijdelijke wet enkel geldt binnen Nederland. De Tijdelijk wet beoogt niet om het mogelijk te maken om akten door middel van audiovisuele middelen voor personen die zich in het buitenland bevinden te passeren. Deze personen zullen gebruik moeten maken van de aldaar beschikbare lokale regelingen.

Algemene vergadering
Daarnaast is het tijdelijk toegestaan om te communiceren via elektronische middelen daar waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Tijdelijk
De wet geldt wat betreft het gebruik van digitale middelen door notarissen met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Deze regelgeving bevestigt nog eens de geldigheid van akten die zijn gepasseerd op basis van de eerder door de KNB vanaf die datum goedgekeurde werkwijze. De tijdelijke wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met twee maanden worden verlengd. De KNB brengt notarissen tijdig op de hoogte wanneer de wet wordt ingetrokken.

Minister ondersteunt praktische oplossing KNB voor op afstand passeren

In uitzonderlijke situaties mogen notarissen een testament via videoverbinding passeren, zonder dat de testateur de akte zelf ondertekent. Deze praktische oplossing van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt ondersteund door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In deze situatie wordt de verplichte ondertekening van de akte vervangen door de verklaring dat de testateur vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus, niet in staat is de akte te ondertekenen. De notaris maakt hiervan vervolgens melding in de akte. ‘Ik ondersteun deze praktische oplossing,’ schrijft Dekker in zijn brief. ‘Hiermee wordt de continuïteit van de notariële dienstverlening bij het opstellen van testamenten en andere notariële akten waarvoor geen onderhandse volmacht kan worden afgegeven, ook onder de huidige omstandigheden gewaarborgd.’

Spoedwetgeving
Om mogelijke rechtsonzekerheid over de juridische geldigheid van testamenten of andere akten, die op deze manier zijn opgesteld, te voorkomen, heeft de minister een passage hierover opgenomen in de vorige week aangenomen spoedwetgeving voor COVID-19. Daarin is vastgelegd dat mensen ook via audiovisuele middelen voor de notaris kunnen verschijnen. ‘Hiermee wil ik onduidelijkheid over de authenticiteit van, onder meer, testamenten die onder de huidige omstandigheden door de notaris langs audiovisuele middelen zijn gepasseerd, wegnemen.’

Tweede Kamer stemt in met standpunt KNB digitaal passeren

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid die de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk maakt. Het voorstel gaat nu in een versnelde procedure naar de Eerste Kamer, waar de wet nog deze maand wordt behandeld.

In artikel 26 van het wetsvoorstel wordt de eerder door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)omschreven werkwijze met betrekking tot het passeren van akten in noodsituaties vastgelegd. Notarissen kunnen voor identificatie en Belehrung gebruik maken van audiovisuele middelen en de akte vervolgens passeren door gebruik te maken van artikel 43 lid 4. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een reguliere manier van passeren van de akte. De wet is bovendien tijdelijk en zorgt niet voor een aanpassing van de Wet op het notarisambt (Wna).

Digitale (algemene) vergadering
Het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, maakt het ook mogelijk om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren daar waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk. 

Vragen van tevoren indienen
Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) is te volgen. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Terugwerkende kracht
De wet geldt met terugwerkende kracht tot het moment dat de overheid de coronamaatregelen heeft afgekondigd: 15 maart 2020. Deze regelgeving bevestigt nog eens de geldigheid van akten die zijn gepasseerd op basis van de eerder door de KNB vanaf die datum goedgekeurde werkwijze. De tijdelijke wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met twee maanden worden verlengd. De KNB brengt notarissen tijdig op de hoogte wanneer de wet wordt ingetrokken.

Aantal geregistreerde testamenten in maart gestegen

Het aantal testamenten dat bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt geregistreerd, is in maart met ruim 10 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit de inschrijvingen in het Centraal Testamentenregister (CTR). Dit jaar waren dat er ongeveer 28.000. In 2019 waren dat er bijna 25.500.

In het hele eerste kwartaal van 2020 zijn bijna 5 procent meer testamenten ingeschreven in het CTR dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ruim 75.500 in 2020 tegenover bijna 72.500 in 2019.

Poll onder notarissen
De KNB heeft op het besloten deel van de website een poll gehouden onder notariskantoren over de actuele vraag naar testamenten. 40 procent van de 300 stemmers zegt de afgelopen tijd een stijging te zien. Het merendeel hiervan heeft het dan over een toename van maximaal 25 procent. 43 procent van de deelnemers ziet geen verschil met anders en 17 procent ervaart zelfs een daling.

Sponsoring Tennisvereniging Buren

Sinds kort zijn wij sponsor van Tennisvereniging Buren. Op de foto voorzitter Gé van Malsen die het winddoek overhandigt aan notaris Sander van den Berg. Wij wensen alle leden van Tennisvereniging Buren veel tennisplezier in de komende seizoenen!

Gewijzigde openingstijden

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december en op woensdag 1 januari 2020.

Wie beheert jouw social media wanneer je er niet meer bent?

Tegenwoordig is er steeds meer over jezelf en jouw leven terug te vinden op internet. Bijna iedereen heeft een e-mailadres, bewaart foto’s online en/of zit op een sociaal netwerk zoals Facebook of Linked-in. Op het moment dat je komt te overlijden blijven al deze gegevens en bestanden op internet staan. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat als ze offline overlijden, ze online voortleven op de social media. Naast het regelen van de erfenis en de uitvaart is het daarom verstandig om ook stil te staan bij je digitale erfenis.

Je digitale nalatenschap bestaat uit social media profielen, online tegoeden, online schulden maar ook bijvoorbeeld cryptomunten. De online erfenis lost zich niet vanzelf op en voor nabestaanden is het moeilijk de online erfenis af te wikkelen, als ze al weten dat er sprake is van een online erfenis. Daarom is het beter om zelf aan de slag te gaan met het voorbereiden daarvan.

De twee belangrijkste punten om over na te denken zijn de volgende:

1. Wat moet er gebeuren met je profielen op de social media?

Allereerst is het belangrijk dat je nabestaanden weten wat je wilt: online verder leven, een gedenkpagina (Facebook) of je profielen verwijderd hebben. Bij de notaris kun je in je testament een “social media executeur” aanwijzen die jouw wensen voor je social media uitvoert.

2. Waaruit bestaat je digitale nalatenschap?

Het is voor nabestaanden moeilijk te achterhalen waaruit je online erfenis precies bestaat. Daarom is het handig een lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden te maken of alles op je mobiele telefoon op te slaan. Je moet er dan wel zorg voor dragen dat je nabestaanden (of je “social media executeur”) toegang hebben tot die lijst of je mobiele telefoon na je overlijden. Je kunt de lijst bijvoorbeeld toevoegen aan je testament.

Tweede Pinksterdag gesloten

In verband met Tweede Pinksterdag zijn wij maandag 10 juni aanstaande gesloten.

Dinsdag 11 juni vanaf 09.00 uur zijn wij u weer graag van dienst.

Deel en like actie op Facebook

Bent u voornemens een afspraak te maken voor het bespreken van uw testament, maar komt het er niet van om de afspraak daadwerkelijk te maken?

Wacht dan niet langer!

Middels onze actie ontvangt u nu € 30,00 korting per testament.

Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van deze korting?*
👍 Like onze pagina; (www.facebook.com/notarisburen/)
➡️ Deel het bericht openbaar; (www.facebook.com/notarisburen/posts/2032331663561042)
📞 Neem in de maand juni contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak, vermeld hierbij duidelijk dat u gebruik wilt maken van onze Deel en Like Actie.

Uiteraard is de eerste bespreking geheel vrijblijvend.

Graag verwelkomen wij u op ons kantoor. De koffie staat voor u klaar!

  • Voorwaarden:
    • U ontvangt € 30,00 korting op ons offertetarief. De offerte kunt u zowel telefonisch als per e-mail bij ons kantoor opvragen;
    • De korting is geldig op alle testamentbesprekingen die in de maand juni zijn afgesproken. Dus wanneer u in juni heeft gebeld voor het maken van de afspraak, maar de afspraak zelf vindt plaats in juli, dan kunt u alsnog gebruik maken van deze korting.

30 & 31 mei 2019 gesloten

In verband met Hemelvaartsdag zijn wij donderdag 30 mei en de dag erna vrijdag 31 mei gesloten.

Vanaf maandag 3 juni zijn wij u weer graag van dienst.